سرگذشت آجر در تمدن‌های ایران

قلعه فرانسوی ها شوش

مقدمه تاریخچه آجر قبل از ورود اقوام مادها و پارس­ها تو تا هزار سال قبل از میلاد مسیح تاریخ سرزمین­های تحت سیطره ایران به تاریخ ایلامیان بازمی‌گردد که آثاری از آجر و سفال در این دوران در دسترس می باشد آثار نیاکان بقایای تاریخی که از این گذشتگان برای ما به یادگار مانده در چند […]