معماری و توسعه پایدار – پارت سوم

معماری و توسعه پایدار

محیط پایدار شرط اساسی در نیل به محیط پایدار، برقراری تعادل پویا میان نظام‌های مختلف محیط است. این شرط از دیدگاه عملی دستیابی هم‌زمان به پایداری نظام بوم شناختی، نظام اجتماعی – فرهنگی و نظام اقتصادی را ایجاب می‌کند و از منظر اخلاقی به برقراری و تداوم رابطه همزیستی میان تمام عناصر و ارکان محیط […]

ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

بررسی ساختار اهمیت خانه و معماری آن  بررسی و هدف از مطالعه این پژوهش سیر تحول و ویژگی‌های اعم از فرهنگی اجتماعی، اقتصادی گردشگری، ادیان دینی مذهبی، هنری معماری، زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناختی و اقلیمی می‌توان بهره‌مند گردید. ساختار معماری خانه‌های تاریخی در دوره قاجار یک عملکرد باارزش با الگوی معماری ژرف مندانه ایرانی بهره می‌جوید، دوره […]

تاثیر نور و رنگ در معماری

تاثیر نور و رنگ در معماری سنتی

تأثیرات معنوی و روان‌شناختی نور و رنگ خانه‌های سنتی ایرانی بر ساکنان نور و رنگ عناصری هستند که از دیرباز نقش مهمی در معماری سنتی ایران ایفا کرده‌اند. کاربرد سایه و نور با یکدیگر ازجمله آثاری است که حسی عرفانی به فضا، به‌ویژه فضاهای مذهبی مانند مساجد می‌دهد. با در نظر گرفتن نور به‌عنوان مؤلفه […]