پیدایش آجر و درهم آمیختگی آن با معماری ایرانی

آجر در ارگ بم کرمان

آجر و معماری کهن ایران به‌کاربردن مستمر و گسترده آجر در معماری ایران، موجب گردید تا مدول معماری ایرانی چه از نظر تناسب‌ها چه از نظر استاتیکی تحت تأثیر قرار گیرد حال در سرزمینی که آفرینش معماری، در عالم تجربه‌های پی‌درپی و سنجیده معماران محلی، صورت می‌گرفته و معماران تلاش می‌کرده‌اند تا نکته‌ای نو را […]