دیوار شفاف در صنعت ساختمان

دیوار شفاف در صنعت ساختمان

مفهوم دیوار کلمه دیوار در ذهن عموم جداره ای صفت و سخت را تداعی میکند و ناخودآگاه ما را به یاد دیوار های آجری ، سیمانی و سنگی می اندازد.در باور عموم کاربرد درواقع برای جدا کردن فضای خصوصی افراد از محیط شلوغ بیرون است در نتیجه هر چه این دیوار سخت تر ، مستحکمتر […]