پیشینه خاچکار و صلیب

خاچکار صلیب قبر

خاچکار سنگی، صلیب‌های سنگی برای بسیاری از مسیحیان و غیر مسیحیان شاید مهم باشد که ریشه‌های صلیب، این نماد مشهور کیش و آیین مسیحیت، از کجا سرچشمه می‌گیرد و چه کاربردهای فرهنگی دارد. معمولاً در برخورد بافرهنگ گرافیکی و مجسمه‌سازی ملت ارمنی، تزیین قبرها با نقوش، به‌ویژه سنگ قبرهایی به نام خاچکار هر بیننده غیر […]