رابطه فرهنگ و معماری (با بررسی موزه هنرهای معاصر تهران)

رابطه فرهنگ و معماری

نیاز به توجه به معماری سنتی تحولات قرن حاضر، موجب دگرگونی‌ها و تغییراتی در بین برخی جلوه‌های زندگی و فرهنگ جامعه ایرانی و کم‌توجهی به معماری سنتی گردید. نرخ تحولات در جوامع مختلف از طرفی سرعت وقوع این تحولات، مانع تطبیق آن‌ها بافرهنگ جامعه شد. درحالی‌که این تحولات در کشورهای اروپایی گام‌به‌گام صورت گرفته بود […]

فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت چهارم

فضای جدید تئاتر نصر ۴

روند بازسازی و اولویت بندی فعالیت در تئاتر نصر فروردین ماه و در شروع سال جدید، یک فضای تحقیق در حوزه تئاتر تحویل داده می شود و آغاز به کار می کند. به طور کلی مدیریت این پروژه را نماینده مرکز هنرهای نمایشی کیومرث مرادی، برعهده دارد. اولین دیدگاه های ایشان این بود که این […]