سایر مشاعات و فضا خدماتی عمومی ساختمان

مشاعات و فضا خدماتی عمومی

 فضا اقامت سرایدار فضا اقامت سرایدار که وظیفه نگهداری و حفاظت عمومی از ساختمان را برعهده دارد، جزو مشاعات ساختمان است. سرایداری باید دارای ورودی جداگانه و مستقل از واحدهای تصرف دیگر در ساختمان باشد، به‌طوری‌که رفت‌وآمد سرایدار، مزاحمتی برای سایر ساکنین ساختمان ایجاد نکند. فضای سرایداری تابع مقررات فضاهای تصرف‌های مسکونی است. در ساختمان‌های […]