نور در عرفان و تصوف اسلامی

نور در عرفان و تصوف اسلامی

بررسی جایگاه نور ازنظر عرفان و حکمت سهروردی یکی از استادان برجسته تصوف، نظریه‌ای با عنوان اشراقی مطرح و بیان می‌کند. منشأ همه موجودات و تمام جهان نور است. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های حکمت اشراقی با سایر حکمت‌ها بالا بردن مقام نور و مفاهیم عرفانی است. بدون شک سهروردی از سوره نور قرآن کریم در […]

هندسه کاربردی در تزئینات آثار معماری ایران قبل از اسلام

قلعه ضحاک دوره اشکانیان

تاریخچه کاربرد هندسه و ریاضیات در معماری قبل از اسلام نیازهای مرتبط با زندگی اجتماعی، در شرق باستان، سهم عمده‌ای در تکوین و تکامل دانش‌های ریاضی و هندسه داشت. سومریان و بعد از آن‌ها بابلیان و در کنار این تمدن‌ها هند و مصر محل تولد و رشد بسیاری از قوانین حاکم بر ریاضیات بودند. الواح […]

تبیین مفاهیم طراحی و تزئینات هندسی معماری سلجوقی

تبیین مفاهیم معماری سلجوقی

ابعاد مختلف طراحی و مفاهیم تزئینات هندسی آجرکاری سلجوقی موضوع اصلی پژوهش حاضر است، ابتدا مفاهیم و ارزش‌های ساختاری زیبایی‌شناسی نقوش موردبررسی قرارگرفته و سپس به وجه نمادین نقوش هندسه اشاره‌شده است و اینکه هندسه یکی از تعیین‌کننده‌ترین بنیان‌های حکمی و نظری هنر و معماری اسلامی محسوب می‌شود. درنهایت بابیان رابطه‌ی ارزش‌های زیبایی‌شناختی تزئینات هندسی […]

تلفیق هنر معماری و حفاظت از ارزش های اسلامی ایرانی

حفاظت از ارزش های معماری اسلامی

پاسداری از ارزش های اسلامی و تناقض با ساختمان‌های جدید به منظور دستیابی به هویتی منسجم در ساختمان‌ها و محیط زندگی بر پایه ارزش های اسلامی ایرانی، بناها باید با تمهیدات لازم در راستای پاسداری از این ارزش ها طراحی و ساخته شوند و زمینه‌ای برای تناقض با آنها در ساختمان‌ها و محیط فراهم نگردد. […]

الگ گرابار، و هنر و معماری اسلامی

الگ گرابار

سبک هنر و معماری اسلامی بی تردید در میان تمام سبک ­های هنری و معماری قرون وسطی، هنر اسلامی از همه ظریفتر، استادانه تر، پیچیده تر و پرمعناتر است. پس از برپایی امپراتوری اسلامی، اعراب که قلمروی بس وسیع را به چنگ آورده بودند با اذعان به ضعف، فرهنگی خود نسبت به ملل مغلوب بیشتر […]

معماری ایرانی قبل از اسلام

ارگ بم نمونه مشهود از سبک معماری ایرانی قبل از اسلام

پیدایش یک سبک معماری بی‌شک متولد شدن هر پدیده‌ای در طول تاریخ به‌صورت ناگهانی نبوده و با برنامه‌ریزی و روند خاصی به انجام پیوسته است، برای طی کردن این روند به محاسبات و پژوهش‌های مختلفی نیز نیاز بوده است، پس بهتر است قبل از اینکه به سبک معماری و یا پرداختن به مواد مورداستفاده در […]