کاربرد لجن تصفیه‌خانه بجای مصالح سنگی در تولید بتن بخش دو

لجن خشک تصفیه‌خانه فاضلاب ۲

نتایج بررسی مشخصات کریستالی و شیمیایی لجن خشک نتایج به منظور شناسایی ویژگی‌های ذاتی لجن خشک مورداستفاده این ماده تحت تجزیه‌وتحلیل‌های XRF و XRD قرار گرفت نتایج این تجزیه‌وتحلیل نشان می‌دهد که بیش از ۵۰ درصد لجن خشک مورداستفاده از مواد سیلیسی تشکیل شده است که در مقایسه با نمونه‌های بررسی شده در تحقیقات دیگر […]

جواهر سرخ یا قصر الحمرا

معماری قصر الحمرا

مشهورترین و آخرین سازه ساخته‌شده در تمدن اسلامی کشور اسپانیا بی‌شک کاخ الحمرا می‌باشد. این کاخ با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد کاملاً مشرف‌به شهر گرانادا می‌باشد، این کاخ در دوره‌های مختلف دست‌خوش تغییراتی شده بااین‌حال همین تغییرات باعث شده، تلفیقی از چندین طراحی در اجرای این کاخ پیاده‌سازی شود، که هرکدام زیبایی خاص […]