معماری نو یا معماری مدرن؟

معماری مدرن یا معماری نو؟

معرفی کتابی در زمینه معماری مدرن روز یکشنبه دوم اسفندماه، در خانه هنر هنرمندان، چهار کتاب در حوزه میراث فرهنگی، معماری و شهرسازی رونمایی شد. کتاب «نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران» دکتر سیروس باور یکی از این کتاب‌ها بود. کتاب جالبی است. بخشی از کمبود کتاب در این زمینه را پر می‌کند. با […]