تعاریف فضاهای اقامت پارت دوم

تعاریف فضاهای اقامت

الزامات فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین اتاق‌های زیرزمین، با رعایت شرایط زیر، می‌توانند به عنوان فضای اقامت که تأمین نور طبیعی در آن الزامی است، استفاده شوند فضاهای مناسب برای اشتغال و سکونت فضاهایی که کف آنها پایین‌تر از سطح زمین باشد، درصورتی‌که دارای نورگیری و تهویه لازم از فضای باز باشند و سایر الزامات […]

تعاریف و الزامات عمومی ساختمان قسمت اول

تعاریف و الزامات فضای عمومی ساحتمان

تصرف و تشخیص ساختمان تصرف در لغت به مفهوم در اختیار گرفتن ساختمان یا بخشی از ساختمان به منظور کار یا استفاده‌های معین است و در این مقررات، مقصود از “تصرف”، نوع و شیوه بهره‌گیری از بنا یا بخشی از آن است که با مقصودی معلوم در دست بهره‌برداری بوده یا قرار است برای آن […]

منظور واژه‌ی بهره ­وری پروژه ساختمان

مدیریت بهره وری

جامع‌ترین و کامل‌ترین تعریف به حداکثر رساندن استفاده از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان باهدف کاهش هزینه‌های تولید و به دنبال آن، افزایش سوددهی، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش و در نهایت، بهبود استانداردهای زندگی و ارتقاء سطح رفاه جامعه پروژه عمرانی طرح عمرانی […]