آجرکاری دوره سلجوقی

آجرکاری دوره سلجوقی

آجر مهمترین رکن در ساخت بناها دوران سلجوقی کاربرد آجر به‌عنوان یکی از مصالح رایج در ساخت‌وساز بناهای اسلامی اهمیت بسیاری دارد و بهره‌برداری از امکانات آن به‌عنوان عنصری متناسب با شرایط اقلیمی و مقاوم در برابر تغییرات جوی، جایگاه شاخصی را در معماری اسلامی به وجود آورده است. معماری اسلامی از جنبه‌های مهم کاربرد […]