مقایسه معماری شهری مسجد و کلیسا در مکتب شهرسازی اصفهان – پارت دوم

معماری شهری مسجد و کلیسا در مکتب شهرسازی

شکل هندسی فضای درونی، ترکیب شکلی بدنه پیرامون آن و ارتباط فضای درونی و بیرونی  مسجد، بنا به منطق زبانی حاکم بر شکل‌گیری آن، از درون دیده می‌شود؛ بنابراین، فضای باز درونی در ترکیب هندسی بنا نقشی اساسی دارد. فضای باز درونی عامل شناسنده و مشخصه هر مسجد است. در این فضای درونی است که […]

بررسی کاشی کاری های بقعه پیربکران

کاشی کاری های بقعه پیربکران

کاشی لعاب پران  کاشی لعاب پران که گویا از تکنیک‌های رایج و شکل‌گرفته‌ی عصر ایلخانان بوده است، به شکلی محدود و تنها در محراب کوچک ایوانچه‌ی جبهه‌ی غربی ایران به کار رفته که در مقابل وسعت لعاب پران های مورداستفاده در بنای تاریخی هم‌دوره و مجاور؛ مسجد جامع اشتر جان قابل‌تأمل است. در این شیوه […]

بررسی و شرح روند تولید آجر سفال

آجر سفال عایق 15

در این مقاله بررسی و شرح روند تولید آجر سفال را مورد بررسی قرار میدهیم و نکات مربوط به آجر سفال های مرغوب و درجه کیفی آنها مورد تحلیل قرارخواهیم داد از شما درخواست میکنم که تا \ایان این مقاله همراه من باشید. مرحله اول – استخراج خاک و مواد اولیه  : در مرحله نخست […]