جواهر سرخ یا قصر الحمرا

معماری قصر الحمرا

مشهورترین و آخرین سازه ساخته‌شده در تمدن اسلامی کشور اسپانیا بی‌شک کاخ الحمرا می‌باشد. این کاخ با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد کاملاً مشرف‌به شهر گرانادا می‌باشد، این کاخ در دوره‌های مختلف دست‌خوش تغییراتی شده بااین‌حال همین تغییرات باعث شده، تلفیقی از چندین طراحی در اجرای این کاخ پیاده‌سازی شود، که هرکدام زیبایی خاص […]