فلز ها و مصالح جوشکاری ساختمان

فلز ها و مصالح جوشکاری ساختمان

تعریف فلزها ساختمان فلز ها عناصری هستند که در دمای معمولی جامدند (به جز جیوه). بیشتر فلزها جرم مخصوص بالایی دارند و فلزها نورگذران نیستند، مگر طلا و نقره که ورق نازک آنها نورگذران است. فلز رسانای خوبی برای برق و حرارت است. بیشتر آنها شکل‌پذیر و چکش خوارند و می‌توان آنها را به‌صورت ورقه […]