مراقبت و نگهداری تأسیسات برقی پارت دوم

مراقبت و نگهداری تأسیسات برقی

انجام آزمون‌ها برقی انجام آزمون‌ها برای تشخیص سالم بودن و عملکرد تأسیسات برقی بوده و در آنها باید موارد زیر رعایت شود  – حداقل ۱۰٪ از لوازم و تجهیزات قطع و وصل باید باز شده و قطعات برقی و مکانیکی آنها از نظر آسیب، سائیدگی و نفوذ مایعات به داخل محفظه، بازدید و نتیجه آن […]