بتن الیافی در صنعت ساختمان

بتن الیافی در صنعت ساختمان

مشخصات کلی الیاف در بتن نقش کنترل ترک‌ها را دارد که بر مبنای آن، مقاومت ضربه، خستگی، مقاومت برشی، مقاومت خمشی باقی‌مانده (پس از ترک‌خوردگی عضو) و ظرفیت جذب انرژی بتن بهبود می‌یابد. اما تأثیرگذاری الیاف در بتن به نوع و مقدار الیافی، شکل، طول، نسبت ظاهری (نسبت طول به قطر الیاف)، مقاومت کششی و […]

مصالح تعمیری و روش‌های تعمیر سازه‌های بتنی آسیب‌دیده

دیوار بتنی آسیب دیده

مصالح و مواد تعمیری در صورت آسیب‌دیدن بتن، باید نسبت به تعمیر آن با مصالح مناسب اقدام نمود. از مهم‌ترین عوامل در انتخاب مواد تعمیری، مشابه بودن خواص مکانیکی و فیزیکی مصالح تعمیری و بتن پایه (اصلی) و هزینه مواد تعمیری می‌باشد. مواد تعمیری را به‌صورت کلی می‌توان به دو گروه تقسیم نمود: ١- مواد […]