کلیات پدافند غیرعامل

کلیات پدافند غیرعامل

تعریف پدافند غیرعامل پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که به‌کارگیری آنها موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌پذیری، ارتقاء. پایداری ملی، تداوم فعالیت‌های ضروری و تسهیل مدیریت بحران در برابر تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد. مفهوم پدافند غیرعامل  منظور از پدافند غیرعامل در این مبحث حفظ جان و مال انسان در برابر حوادث، […]