تجهیزات قالب‌بندی مدولار شمع‌های فلزی سقفی

تجهیزات قالب‌بندی مدولار شمع‌های فلزی

موارد استفاده از شمع های قالب‌بندی فلزی سقفی جک: جهت کفراژبندی و اجرای سقف‌های بتنی اعم از دال‌های بتنی و تیرچه بلوک، از شمع‌های فلزی سقفی استفاده می‌گردد. ارتفاع معمول جک‌های سقفی در سه تیپ مختلف طبقه‌بندی می‌شوند: شمع ۳ متری شمع ۳٫۵ متری ۷ شمع ۴ متری حداکثر باربری جک فلزی تابع سطح مقطع، […]