جزئیات آرماتور بندی با میلگرد

جزئیات آرماتور بندی با میلگرد

مراحل ساخت و مونتاژ آرماتور کارایی عضو بتنی مستلزم رعایت دقیق نکات فنی در مرحله ساخت و مونتاژ آرماتور و جاگذاری صحیح آن‌ها در قالب بتن و قبل از بتن‌ریزی است. برای دستیابی به این مهم، لازم است نکات فنی را به‌طور دقیق و طبق آیین‌نامه در هر مرحله به اجرا درآورد.  کلیه میلگردهای مصرفی […]

بتن آرمه و مضایای استفاده از آن

بتن آرمه و مضایای استفاده

بتن پر مصرف ترین و کاربردی ترین مصالح بکار رفته در سازهای امروزی بتن بعنوان یکی از پرمصرف ترین مصالح مصرفی در صنعت ساختمان بعنوان ترکیبی از نسبت های معین آب، سیمان، شن و ماسه شناخته می شود. امروزه کاربرد بتن در ساختمان سازی، توسعه روزافزونی در سرتاسر جهان دارد که در این بین، کشور […]

مدرسه صالحیه، مشهور به نواب

مدرسه صالحیه مشهور به نواب

ورودیهای دیگر مدرسه نواب از گوشه جنوب شرقی مدرسه طبقه هم کف راهرو غربی و شرقی به طول ۱۴ و عرض ۲ متر برای ورود به طبقات دیگر و زیرزمین وجود دارد که بعد از طی ۶ متر راهرو جنوبی و شمالی بین اتاق‌های آسایش شرقی به طول ۲۱ متر و عرض۲٫۲ متر که کف […]

تعاریف و الزامات عمومی ساختمان قسمت اول

تعاریف و الزامات فضای عمومی ساحتمان

تصرف و تشخیص ساختمان تصرف در لغت به مفهوم در اختیار گرفتن ساختمان یا بخشی از ساختمان به منظور کار یا استفاده‌های معین است و در این مقررات، مقصود از “تصرف”، نوع و شیوه بهره‌گیری از بنا یا بخشی از آن است که با مقصودی معلوم در دست بهره‌برداری بوده یا قرار است برای آن […]