جزئیات آرماتور بندی با میلگرد

جزئیات آرماتور بندی با میلگرد

مراحل ساخت و مونتاژ آرماتور کارایی عضو بتنی مستلزم رعایت دقیق نکات فنی در مرحله ساخت و مونتاژ آرماتور و جاگذاری صحیح آن‌ها در قالب بتن و قبل از بتن‌ریزی است. برای دستیابی به این مهم، لازم است نکات فنی را به‌طور دقیق و طبق آیین‌نامه در هر مرحله به اجرا درآورد.  کلیه میلگردهای مصرفی […]