معماری پایدار در شهرهای کویری ایران – پارت سوم

معماری پایدار در شهرهای کویری ایران

سکنی گزینی در مناطق کویری بخش مرکزی ایران را کویر پهناوری به مساحت هزاران کیلومترمربع تشکیل می‌دهد که ارتفاع آن از سطح دریا ۵۰۰ الی ۱۵۰۰ متر در نوسان است. کویر مزبور یکی از خشک‌ترین مناطق جهان و در فصل تابستان از گرم‌ترین نقاط سطح سیاره زمین محسوب می‌گردد.  بااین‌وجود در طول تاریخ تعداد قابل‌توجهی […]

بکارگیری عایق های حرارتی

به کارگیری عایق های حرارتی

طرح به کار گیری عایق های حرارتی در بناهای مسکونی شهر تهران در سال ۱۳۸۱ به دنبال اجباری شدن طرح به کار گیری عایق های حرارتی در بناهای مسکونی شهر تهران، به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی، دوره های آموزشی جهت آشنایی مهندسین معمار، با مقوله ی عایقکاری و شناخت انواع عایق ها برگزار […]