شاخص‌های مهم هندسی معماری ایران پارت ۱

شاخص های مهم هندسی معماری ایران

نقش هندسه در خلق فضاهای معماری با بررسی آثار معماری ایران باستان تا به امروز متوجه می‌شویم که هندسه نقش مهمی در خلق فضاها معماری داشته است. در معماری ایران اصول و الگوهای هندسی خاصی بکار برده شده است که این الگوها را می‌توان در پلان، نما و نیارش بناها دید. الگوهای هندسی در معماری […]

بررسی ارتباط بین اقلیم و معماری دوره قاجار

خانه بهنام قاجار

اقلیم ایران (خانه‌های تاریخی دوره قاجار)  در نگاه فنی و تکنیکی به آثار و ابنیه های معماری ایران می‌توان تعامل میان اقلیم و دانش معماران ایران مشاهده نمود. معماری خانه های تاریخی قاجار نشان‌دهنده معماری با شرایط محیطی، اقلیمی و فرهنگی متشکل بوده و دارای هویت خاص منطقه خود و هماهنگی در عملکرد ساختاری همساز […]

ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

بررسی ساختار اهمیت خانه و معماری آن  بررسی و هدف از مطالعه این پژوهش سیر تحول و ویژگی‌های اعم از فرهنگی اجتماعی، اقتصادی گردشگری، ادیان دینی مذهبی، هنری معماری، زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناختی و اقلیمی می‌توان بهره‌مند گردید. ساختار معماری خانه‌های تاریخی در دوره قاجار یک عملکرد باارزش با الگوی معماری ژرف مندانه ایرانی بهره می‌جوید، دوره […]

بازشناسی آثاری از معماری معاصر ایران

بازشناسی آثاری از معماری معاصر ایران

نقد آثاری از معماری معاصر ایران کتاب ” نقد آثاری از معماری معاصر ایران” بازخوانی تعدادی از بناهای معماری معاصر ایران از دیدگاه ” نقد اثر به کمک خود اثر می‌باشد. پژوهشگران و تدوین کنندگان کتاب در مقدمه، موضوع کتاب، هدف، روش کارشان و… را بیان کرده‌اند. این کتاب مشتمل بر سیزده مقاله است که […]

کاربرد نور و رنگ در فضاهای عمومی و خصوصی معماری سنتی ایران

کاربرد نور و رنگ در فضاهای عمومی و خصوصی معماری سنتی ایران

ارتباط معماری با مسائل مذهبی و فرهنگی در ایران، معماری در ارتباط مستقیم با مسائل مذهبی، فرهنگی و عرفانی بوده است. این مسائل با کارکردهای مختلف به‌طور جداگانه در فضاهای عمومی یا خصوصی دیده می‌شوند. به همین دلیل کیفیت معماری در این فضاها کاملاً متفاوت بود.  خانه‌ها به‌عنوان فضای خصوصی و مسجد و مدرسه نوع […]

هندسه کاربردی در تزئینات آثار معماری ایران قبل از اسلام

قلعه ضحاک دوره اشکانیان

تاریخچه کاربرد هندسه و ریاضیات در معماری قبل از اسلام نیازهای مرتبط با زندگی اجتماعی، در شرق باستان، سهم عمده‌ای در تکوین و تکامل دانش‌های ریاضی و هندسه داشت. سومریان و بعد از آن‌ها بابلیان و در کنار این تمدن‌ها هند و مصر محل تولد و رشد بسیاری از قوانین حاکم بر ریاضیات بودند. الواح […]