سه آجر نبشته در موزه‌ی آستان شاه‌چراغ

آجر باستانی

مقدمه ای بر آجر نبشته های شاه چراغ این مقاله به بررسی سه آجر نبشته از هوتلودوش اینشوشیک پادشاه ایلامی میانه (حدود ۱۱۲۰ تا ۱۱۰۰ پ.م) اختصاص دارد که در حال حاضر در موزه‌ی آستان شاه‌چراغ شیراز قرار دارد.  این سه قطعه آجر نبشته مشابه آجر نبشته هایی هستند که در میان فارس، آنشان باستانی […]