فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت اول

فضای جدید تئاتر نصر

محل احداث ساختمان تئاتر نصر این فضا « تئاتر نصر » در مجاورت گراند هتل، واقع در خیابان لاله زار است که خود سندی زنده از سیر تغییر تهران و ساکنانش بعد از مشروطیت تا امروز محسوب می شود. پس از چند نوبت تعطیلی و راه اندازی مجدد تئاتر نصر، بالاخره در سال۱۳۸۶ مسئولیت بازسازی […]