چگونگی تهیه آجر

تاریخچه آجر از بابل

پیشینه تهیه آجر آجر واژه‌ای است بابلی به معنی فرمان یا منشور. دستورها و قانون و فرمان‌ها را روی خشت می‌نوشتند که تاکنون ده‌ها هزار از آنها را پیدا کرده‌اند، به این خشت نوشته‌ها به زبان بابلی آجر می‌گفتند. آجر سنگی است ساختگی و دگرگون که از پختن خشت به دست می‌آید. خشت را از […]