بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

در طراحی قالب، بارهای مختلفی که می‌تواند بر قالب وارد شود، در نظر گرفته می‌شود: بار مرده بار زنده وزن بتن و آرماتورها فشار جانبی ناشی از بتن تازه نیروی باد، ضربه‌های احتمالی و لرزش قالب‌های افقی شکل مثل قالب دال‌ها، تیرها و سقف‌ها بیشتر تحت تأثیر بار مرده، بار زنده و وزن بتن هستند […]

ملاحظات معماری ساختمان و بارهای وارده

معماری و بارهای وارده

پلان ساختمان باید تاحدامکان به شکل ساده و متقارن در دو امتداد عمود بر هم و بدون پیش‌آمدگی و پس رفتگی زیاد باشد و از ایجاد تغییرات نامتقارن پلان در ارتفاع ساختمان نیز حتی‌المقدور احتراز شود. از احداث طره‌های بزرگ‌تر از ۱٫۵  متر حتی‌المقدور احتراز شود. از ایجاد بازجوهای بزرگ و مجاور یکدیگر در دیافراگم‌های […]

بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

بار برف و بررسی میزان باربری سقف سازه

تعریف بار برف  بنا به تعریف، وزن لایه برف است که بر اساس آمار موجود در منطقه احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از ۲ درصد (دوره بازگشت ۵۰ سال) باشد. بار برف مبنا بار برف مبنا، Ps را در مناطق مختلف کشور باید باتوجه‌به تقسیم‌بندی مشخص شده حداقل برابر با مقادیر زیر در […]

بار های زنده در ساختمان پارت اول

بار های زنده در ساختمان

تعریف با رهای زنده از بار های غیر دائمی که در حین استفاده و بهره برداری از ساختمان به آن وارد می شوند. این بارها شامل بار ناشی از برف، باد یا زلزله نمی شوند. بارهای زنده با توجه به نوع کاربری ساختمان و یا هر بخش از آن، و مقداری که احتمال دارد در […]

بار های مرده در ساختمان ها

بارهای مرده در ساختمان

تعریف  بار مرده بارهای مرده عبارتند از وزن اجزای دائمی ساختمانها مانند: تیرها، ستونها، کف ها، دیوارها، بام ها، راه پله و تیغه ها. وزن تأسیسات و تجهیزات ثابت نیز در ردیف این بار ها محسوب می شوند. وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی در محاسبه بارهای مرده، باید وزن واقعی مصالح مصرفی و اجزای […]

بارهای ناشی از انفجار شیمیای و انواع آن

بارهای ناشی از انفجار

نوع بارهای وارد بر سازه ناشی از انفجار که در این مبحث بررسی می گردد از نوع فشار امواج مستقیم و فشار امواج بازتاب می باشد. کلیه مراکز و تأسیسات و ساختمان ها و شریان های مهم حسب مورد مشمول گروه بندی مندرج در این مبحث می باشند.  تعیین بارهای انفجاری و نحوه توزیع آن […]