ملاحظات معماری در ساختمان‌های پیش‌ساخته

معماری در ساختمان‌های پیش‌ساخته

قطعات باربر پیش‌ساخته در سازه های پیش‌ساخته قطعات باربر ممکن است بارهای سقف یا کف را تحمل کنند و می‌توانند به‌صورت افقی و یا عمودی اجرا شوند. در حالت افقی که به‌صورت تیر استفاده می‌شود باید توجه کافی به طراحی برای ترک‌خوردگی و مقاومت در برابر تمامی حالت‌های بارگذاری شود. در حالت عمودی به علت […]