سبک باروک و استفاده از آن برای گسترش مذهب

سبک باروک و استفاده از آن برای گسترش مذهب

سبک اجرای هنر معماری باروک یک سبک معماری، موسیقی، رقص، نقاشی، مجسمه‌سازی و سایر هنرها است که از اوایل قرن هفدهم تا دهه ۱۷۴۰ در اروپا شکوفا شد. در سرزمین‌های امپراتوری‌های اسپانیا و پرتغال از جمله شبه‌جزیره لیبریا، همراه با سبک‌های جدید تا دهه اول دهه ۱۸۰۰ ادامه یافت. این هنر ریشه در هنر و […]