ملاحظات معماری در ساختمان‌های پیش‌ساخته

معماری در ساختمان‌های پیش‌ساخته

قطعات باربر پیش‌ساخته در سازه های پیش‌ساخته قطعات باربر ممکن است بارهای سقف یا کف را تحمل کنند و می‌توانند به‌صورت افقی و یا عمودی اجرا شوند. در حالت افقی که به‌صورت تیر استفاده می‌شود باید توجه کافی به طراحی برای ترک‌خوردگی و مقاومت در برابر تمامی حالت‌های بارگذاری شود. در حالت عمودی به علت […]

بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

بارهای وارد بر قالب بتن ریزی

در طراحی قالب، بارهای مختلفی که می‌تواند بر قالب وارد شود، در نظر گرفته می‌شود: بار مرده بار زنده وزن بتن و آرماتورها فشار جانبی ناشی از بتن تازه نیروی باد، ضربه‌های احتمالی و لرزش قالب‌های افقی شکل مثل قالب دال‌ها، تیرها و سقف‌ها بیشتر تحت تأثیر بار مرده، بار زنده و وزن بتن هستند […]