نگهداری آسانسور و پلکان برقی ساختمان ها

نگهداری آسانسور و پلکان برقی ساختمان ها

کلیات به‌کارگیری آسانسور و پله‌های برقی در ساختمان‌ها برای تسهیل جابه‌جایی بین طبقات غیرهم‌سطح صورت می‌گیرد. این تجهیزات شامل سیستم‌های برقی و مکانیکی بوده و برای داشتن عملکرد ایمن و مطلوب نیاز به کنترل و بازرسی مداوم دارند. هدف این فصل تعیین حداقل الزاماتی است تا تمهیدات لازم برای بهره‌برداری ایمن و مناسب از این […]

بازرسی و نگهداری تأسیسات مکانیکی ساختمان بخش اول

ساختمان گرمایش و خنک کننده تأسیسات مکانیکی

منابع و تأسیسات انبساط  منابع انبساط باید سالانه حداقل دو بار بازرسی شده و در صورت وجود هرگونه عیبی نسبت به رفع آن اقدام شود. این بازرسی‌ها برای منابع انبساط باز شامل موارد زیر می‌باشد: الف- اطمینان از سالم بودن مخزن و عدم وجود پوسیدگی ب- کنترل شیر شناور، سطح آب و لوله‌های متصل به […]