آجرهای منقوش عصر آهن پایانی

آجرهای منقوش عصر آهن پایانی ماد رقی تیغ مادی

عصر آهن پایانی ماد شرقی “تیغ مادی” دیگر چندی پیش‌ازاین در مقاله‌ای با نام تیغ مادی در نیام جنگاوران سیلکت مربوط به اواخر عصر آهن کوشیده‌ایم نشان دهیم و که بر تن سفالینه‌ای از خاک سیلک، نقشی از تیغ مشهور جهان ایرانی سده‌های هشتم تا چهارم رقم‌زده شده؛ تیغی که یونانیان در نبشته های خویش […]

کنترل‌ کننده‌های نور معماری باستانی بخش دوم

کنترل‌کننده‌های نور معماری باستانی

در ادامه نور گیرها شیاک : پنجره‌های مشبک تعادلی بین نور خارج و داخل ایجاد می‌کند، تعادلی که وقتی از داخل نگاه شود جلوی نور شدید آفتاب را می‌گیرد و مانع خسته شدن چشم هم در مقابل نور شدید خارج می‌شود.  طرح‌هایی که در ساخت پنجره‌های مشبک به کار برده می‌شود اغلب به‌گونه‌ای است که […]

کنترل ‌کننده‌های نور معماری باستانی بخش اول

کنترل‌کننده‌های نور معماری باستانی

رواق:  فضایی است مشتمل بر سقف و ستون که حداقل در یک طرف مسدود باشد و انسان را از تماس با بارش و تابش نور آفتاب مصون می‌دارد و در مناطقی که شدت نور و حرارت خورشید زیاد باشد نور مناسب و ملایمی را به داخل عبور می‌دهد و در این صورت روشنایی از طریق […]