معماری صخره‌ای کندوان

کندوان و معماری صخره‌ای آن

بافت مسکونی روستا  روستای کندوان در امتداد رودخانه کندوان در جهت غربی – شرقی با حداکثر ۶۰ متر ارتفاع در دامنه‌های با شیب تند قرار گرفته است. محور اصلی روستا با تفاوت ارتفاع از رودخانه به حدود ۵ الی ۱۲ متر در جهت غربی – شرقی بطوریکه ارتفاع آن از غرب به شرق افزایش می‌یابد، […]