بررسی سیمان و فرآورده‌های بتنی تولید شده

بررسی فرآورده‌های سیمان

تعریف فرآورده‌های سیمانی فرآورده‌های سیمان محصولاتی هستند که ماده چسباننده آنها یکی از انواع سیمان‌های گفته شده در این فصل است. دسته‌بندی انواع فراورده‌های سیمانی بتن  بتن پرکاربردترین مصالح مهندسی عمران به شمار می‌رود و طرح اختلاط آن بایستی باتوجه‌به کاربرد، نوع مصالح و شرایط محیطی باشد. برای بتن‌های رده C۲۰ و بالاتر، تعیین نسبت‌های […]