فضای جدید ساختمان تئاتر نصر پارت چهارم

فضای جدید تئاتر نصر ۴

روند بازسازی و اولویت بندی فعالیت در تئاتر نصر فروردین ماه و در شروع سال جدید، یک فضای تحقیق در حوزه تئاتر تحویل داده می شود و آغاز به کار می کند. به طور کلی مدیریت این پروژه را نماینده مرکز هنرهای نمایشی کیومرث مرادی، برعهده دارد. اولین دیدگاه های ایشان این بود که این […]