پناهگاه ، تعاریف و انواع آن بخش اول

Shelter building پناهگاه ساختمان

تعریف به مکان اسکان موقتی اطلاق می گردد که در مقابل تهدیدات متعارف (بمباران غیر مستقیم)، نسبت به ساختمان های معمولی از ایمنی و پایداری به مراتب بالاتری برخوردار می باشد. درجه اهمیت پناهگاه ها با توجه به عوامل زیر تعیین می گردد: – درجه حفاظت مورد نظر – نوع تهدیدات مبنا – اهمیت عملکردی […]