بررسی سیمان و فرآورده‌های بتنی تولید شده

بررسی فرآورده‌های سیمان

تعریف فرآورده‌های سیمانی فرآورده‌های سیمان محصولاتی هستند که ماده چسباننده آنها یکی از انواع سیمان‌های گفته شده در این فصل است. دسته‌بندی انواع فراورده‌های سیمانی بتن  بتن پرکاربردترین مصالح مهندسی عمران به شمار می‌رود و طرح اختلاط آن بایستی باتوجه‌به کاربرد، نوع مصالح و شرایط محیطی باشد. برای بتن‌های رده C۲۰ و بالاتر، تعیین نسبت‌های […]

دیوار شفاف در صنعت ساختمان

دیوار شفاف در صنعت ساختمان

مفهوم دیوار کلمه دیوار در ذهن عموم جداره ای صفت و سخت را تداعی میکند و ناخودآگاه ما را به یاد دیوار های آجری ، سیمانی و سنگی می اندازد.در باور عموم کاربرد درواقع برای جدا کردن فضای خصوصی افراد از محیط شلوغ بیرون است در نتیجه هر چه این دیوار سخت تر ، مستحکمتر […]