تعاریف و اصطلاحات کار با میلگرد در ساختمان

تعاریف و اصطلاحات کار با میلگرد در ساختمان

اثر P – A  اثر ثانوی بر روی برش‌ها و لنگرهای میلگرد اجزای قاب است که به‌واسطه عملکرد بارهای قائم بر روی سازه تغییر شکل یافته ایجاد می‌شود.  اتصال خورجینی نوع اتصال تیر به ستون است که در آن تیرها از دو طرف ستون عبور می‌نمایند و هر تیر با دونبشی از بالا و پائین […]

بهشت آجر ی در معماری سنتی مدرسه خان شیراز پارت اول

مدرسه خان شیراز

 گزارشی از وضعیت مدرسه خان شیراز معماری با پیشینه‌ای به درازای تاریخ تجلی‌بخش بسیار مهمی از فرهنگ و اندیشه و سبک معماری هر بنا همچون ادبیات ، فلسفه و … بازنمودی از تفکر حاکم بر هر دوره است. در ربع اول قرن یازدهم هجری، شهر شیراز شاهد بنای آخرین پدیده معماری به سبک شیراز، یعنی […]

تعاریف و الزامات عمومی ساختمان قسمت سوم

تعاریف و الزامات عمومی ساختمان ۳

اتاق  فضایی دارای نور و تهویه مستقل مطابق الزامات مربوط که به وسیله دیوارها، در، پنجره، سقف و کف از سایر فضاها و محیط خارج ساختمان جدا شده و مطابق ضوابط مربوط، برای اقامت یا اشتغال در نظر گرفته شده است. فضاهای مشاع بخش‌هایی از ساختمان یا مجموعه ساختمانی که در انطباق با قانون تملک […]