تعاریف و اصطلاحات کار با میلگرد در ساختمان

تعاریف و اصطلاحات کار با میلگرد در ساختمان

اثر P – A  اثر ثانوی بر روی برش‌ها و لنگرهای میلگرد اجزای قاب است که به‌واسطه عملکرد بارهای قائم بر روی سازه تغییر شکل یافته ایجاد می‌شود.  اتصال خورجینی نوع اتصال تیر به ستون است که در آن تیرها از دو طرف ستون عبور می‌نمایند و هر تیر با دونبشی از بالا و پائین […]