مصالح و اجزای بتن

مصالح و اجزای بتن

کلیات مصالح و اجزای بتن مصالح مصرفی اصلی بتن عبارت‌اند از سیمان سنگ‌دانه درشت یا مصالح سنگی درشت‌دانه (شن)، سنگ‌دانه ریز یا مصالح سنگی ریزدانه (ماسه) و آب. علاوه بر این مصالح، مواد اصلاح‌کننده خواص بتن، یعنی مواد افزودنی، پوزولان­ها و مواد شبه سیمانی، نیز می‌توانند در بتن استفاده شوند. سیمان  سیمان‌های مصرفی در بتن […]