آهک و فرآورده‌های آن در صنعت ساختمان پارت ۲

آهک و فرآورده‌های آن در صنعت ساختمان

استانداردها و ویژگی‌ها آهک ویژگی‌های آهک هیدراته هیدرولیکی برای مصارف ساختمانی باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۴۷۳۸ باشد. بر اساس این استاندارد گیرش اولیه خمیر آهک خالص با غلظت طبیعی که به‌وسیله سوزن ویکات صورت می‌گیرد نباید کمتر از ۲ ساعت باشد و گیرش نهایی نیز باید ظرف مدت ۴۸ ساعت در رطوبت نسبی […]