تعاریف و الزامات فضای عمومی ساختمان قسمت دوم

تعاریف و الزامات عمومی ساختمان

فضای آبدارخانه  فضایی مشابه آشپزخانه که تنها به امکانات و لوازم آماده‌سازی و تهیه خوراک سرد و نوشیدنی‌ها تجهیز می‌شود و در آن لوازم پخت‌وپز نصب نمی‌شود. در مواردی در همین فضای با تمهیدات لازم از جمله تهویه کافی، لوازم گرم کردن غذای آماده نیز نصب می‌گردد. فضای بهداشتی  فضائی دارای تهویه و روشنایی لازم […]