بهشت آجری در معماری سنتی مدرسه خان شیراز پارت دوم

مدرسه خان شیراز ۲

نمای ورودی بیرونی مدرسه خان شیراز سر در بسیار بلند و عریض مدرسه با نسبتی نزدیک به مربع دارای طاق‌نمایی واقع در ورودی درگاه است که خردی درگاه را در برابر عظمت سردر با کرشمه – ای دل‌نشین جذاب کرده است. این نمای ورودی که در سمت غربی امارت واقع گردیده درنهایت ظرافت و زیبایی […]