بوتان ساختمان و معماری هماهنگ با طبیعت

دزونگ بوتان ساختمان و معماری هماهنگ با طبیعت

منظره‌ای شگفت‌انگیز در بوتان مسافری که از جنوب می‌آید. وقتی از دره وانگ جو در بوتان بالا می‌رود، مسحور چشم‌انداز باشکوه و صخره‌ای با آبشارهای غلتان می‌شود. و چشمش حتماً به کلام حکیمانه شاه جیگمه دورجی وانگ چوک فقید می‌افتد که با حروف درشت بر تنه صخره‌ای برهنه حک‌شده است: “با طبیعت کار کنید “ […]