ویژگی‌های معماری بومی مناطق کویری

ویژگی‌های معماری بومی مناطق بیابانی

 مصالح و شیوه‌های معماری بومی گستره وسیع کشور ایران، گوناگونی قابل‌توجه و شرایط اقلیمی و امکان دسترسی به مصالح ساختمانی متفاوت در بخش‌های گوناگون کشور، موجب پیدایش طیف وسیعی از شیوه‌های ساخت گردیده و تاریخ پرمایه و سرشار از حضور هوشمندانه انسان‌ها و تجربیات آن‌ها آمیزه‌ای غنی و گوناگون از اعتقادات و باورها در این […]