تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز – پارت دوم

تأثیر اصول معماری بومی در شکل‌گیری معماری سبز

معماری همساز با اقلیم  معماری همساز با اقلیم همان طراحی ساختمان است که در آن آسایش انسان فدای زیبایی ساختمان نشود و دانشی است که شیوه استفاده از عناصر اقلیمی در جهت طراحی اصلی ساختمان را امکان‌پذیر می‌سازد. یا به‌عبارت‌دیگر طراحی اقلیمی ساختمان طرحی است که بتواند با استفاده و بهره‌گیری هرچه بیشتر از انرژی‌های […]