آجرکاری دوره سلجوقی

آجرکاری دوره سلجوقی

آجر مهمترین رکن در ساخت بناها دوران سلجوقی کاربرد آجر به‌عنوان یکی از مصالح رایج در ساخت‌وساز بناهای اسلامی اهمیت بسیاری دارد و بهره‌برداری از امکانات آن به‌عنوان عنصری متناسب با شرایط اقلیمی و مقاوم در برابر تغییرات جوی، جایگاه شاخصی را در معماری اسلامی به وجود آورده است. معماری اسلامی از جنبه‌های مهم کاربرد […]

پسامدرنیسم چیست؟

پسامدرنیسم چیست؟

کتاب با موضوع انواع نظریه و هدف یک رسالهی نظری: تعیین گستری رشته ادامه یافته و به این پرسش پاسخ داده می شود که پسامدرنیسم چیست؟ در این رابطه نویسنده با اشاره به اینکه پسامدرنیسم اصطلاحی است که در زمینه های مختلف معانی متعددی دارد، و نقد و بررسی با شرح و بسطشان فراتر از […]