بهشت آجر ی در معماری سنتی مدرسه خان شیراز پارت اول

مدرسه خان شیراز

 گزارشی از وضعیت مدرسه خان شیراز معماری با پیشینه‌ای به درازای تاریخ تجلی‌بخش بسیار مهمی از فرهنگ و اندیشه و سبک معماری هر بنا همچون ادبیات ، فلسفه و … بازنمودی از تفکر حاکم بر هر دوره است. در ربع اول قرن یازدهم هجری، شهر شیراز شاهد بنای آخرین پدیده معماری به سبک شیراز، یعنی […]

تاریخچه کاشی

کاشی لعاب

تاریخچه کاشی به چهار هزار سال قبل از میلاد مسیح می‌رسد در آن زمان در مصر باستان  استفاده از کاشی و سرامیک کاملاً مرسوم بوده و در عصر جدید نیز برای عایق حرارتی برای سفینه‌های فضایی نیز استفاده می‌شود،  شاید برای شما هم کمی جای سؤال داشته باشد که چگونه این امکان داشته  زیرا کاشی […]