بررسی آثار معماری شیخ بهایی – پارت دوم

معماری مسجد شیخ لطف‌الله

علم حیل شیخ بهایی و جایگاه آن در معماری علم حیل، یکی از مواردی است که معماری از آن استفاده کرده که عبارت است از: شناختن راه تدبیری که انسان با آن بتواند تمام مفاهیمی را که وجود آنها در ریاضیات با برهان ثابت شده، بر اجسام خارجی منطبق سازد و به ایجاد و وضع […]

بررسی ارتباط بین اقلیم و معماری دوره قاجار

خانه بهنام قاجار

اقلیم ایران (خانه‌های تاریخی دوره قاجار)  در نگاه فنی و تکنیکی به آثار و ابنیه های معماری ایران می‌توان تعامل میان اقلیم و دانش معماران ایران مشاهده نمود. معماری خانه های تاریخی قاجار نشان‌دهنده معماری با شرایط محیطی، اقلیمی و فرهنگی متشکل بوده و دارای هویت خاص منطقه خود و هماهنگی در عملکرد ساختاری همساز […]

عناصر معماری خانه‌های تاریخی ایران در دوره قاجار

عناصر معماری خانه‌های تاریخی ایران در دوره قاجار

عناصر پایدار با نیازهای انسان رویکرد تشکیل‌دهنده در شناخت خانه را می‌توان با به‌کارگیری عناصر پایدار با نیازهای انسانی در نظر گرفت. این عناصر پایدار عبارت انداز: معرفت میان انسان ها، تنازعات فرهنگی – اجتماعی و تاریخی در پیوند میان مکان – زمان درهم سنجید به درجه فهم رساند. رویکرد شکل‌گیری فضای مسکونی با خانه […]

ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

ساختار معماری خانه‌ های تاریخی ایران

بررسی ساختار اهمیت خانه و معماری آن  بررسی و هدف از مطالعه این پژوهش سیر تحول و ویژگی‌های اعم از فرهنگی اجتماعی، اقتصادی گردشگری، ادیان دینی مذهبی، هنری معماری، زیبایی‌شناسی زیبایی‌شناختی و اقلیمی می‌توان بهره‌مند گردید. ساختار معماری خانه‌های تاریخی در دوره قاجار یک عملکرد باارزش با الگوی معماری ژرف مندانه ایرانی بهره می‌جوید، دوره […]

بررسی معماری و کاشی‌کاری دوره‌های تاریخی مختلف در ایران پارت اول

کاشی‌کاری ایلخانی

کاشی‌کاری در دوره ایلخانی در دوره ایلخانی کاشی‌کاری به مثابه گچ‌بری رشد و نمو پیدا می‌کند و جزء لاینفک معماری ایلخانی می‌گردد و برای اولین‌بار در کل ساختمان بناها، کاشی‌کاری برای تزئین و آرایش به کار گرفته می‌شود. در گنبد سلطانیه هم در سطوح داخلی و هم در سطوح خارجی آن کاشی به کار گرفته […]

سبک باروک و استفاده از آن برای گسترش مذهب

سبک باروک و استفاده از آن برای گسترش مذهب

سبک اجرای هنر معماری باروک یک سبک معماری، موسیقی، رقص، نقاشی، مجسمه‌سازی و سایر هنرها است که از اوایل قرن هفدهم تا دهه ۱۷۴۰ در اروپا شکوفا شد. در سرزمین‌های امپراتوری‌های اسپانیا و پرتغال از جمله شبه‌جزیره لیبریا، همراه با سبک‌های جدید تا دهه اول دهه ۱۸۰۰ ادامه یافت. این هنر ریشه در هنر و […]