در کنار کاروانسرای دیر ، یکی از کاروانسرا ی خشتی گلی دوره قاجار

کاروانسرای دیر

در کنار کاروانسرای دیر کاروانسرای دیر ، یکی از بزرگ‌ترین کاروانسراهای ایران در مسیر کاروان روی ورامین به قم و اولین توقفگاه مسافری محسوب می‌شود. توقفگاه دوم در این راه کاروانسرای وسع قلعه سنگی در کاج است. درباره هریک از این دو بنا باید جداگانه بررسی و قضاوت کرد. دیر در ۲۲ کیلومتری جنوب، جنوب […]